همكار گرامي:
لطفا با توجه به وضعيت خود (عادي و يا ايثارگر) نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام فرماييد. پس از انجام ثبت نام، در صورت تاييد درخواست ظرف 48 ساعت آينده شما نام كاربري و كلمه عبور شما ايجاد و فعال خواهد شد.

ثبت نام افراد عادي


 

ثبت نام ايثارگران


 
 
 
Powered by Tetis BPMS