به سامانه بيمه تكميلي كاركنان خوش آمديد

جهت ورود به سامانه از كد ملي به عنوان نام كاربري، و از شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور استفاده نماييد.

در صورتيكه نمي توانيد با كد ملي و شماره شناسنامه خود وارد سيستم شويد مي‌بايست، جهت ثبت نام در سامانه از «بخش ثبت نام» استفاده نماييد.
 
 

 
     
 

"در صورت ثبت نهايي اطلاعات مي توانيد از اين بخش معرفي نامه خود را چاپ نماييد."

  چاپ معرفي نامه
  كد ملي*
  شماره شناسنامه*


  
چاپ معرفي نامهچاپ معرفي نامه ايثارگراننامنام خانوادگيكد مليكد رهگيريشماره شناسنامه
رکوردی برای نمایش وجود ندارد
 
     
 
 
Powered by Tetis BPMS